Profiteer van de expertise van Doceri in elke fase van it- en telecominkoop.

Aanbestedingstrajecten (RFP = request for proposal) en aanvragen voor een telecomoplossingen kennen verschillende fases. RFP-Support biedt in elke fase de gewenste ondersteuning. Dit kan ondersteuning in het gehele traject zijn, maar ook per fase of onderwerp. U bepaalt zelf in hoeverre u van de expertise van Doceri gebruik wilt maken. Voor elke fase geldt dat Doceri u zo goed en helder mogelijk inzichtelijk geeft in wat er nodig is voor een optimale telecomstructuur.

Een goede RFP is geschreven vanuit en met het oog op uw organisatie. Hoe nauwkeuriger de RFP aansluit op de specifieke behoeften, hoe scherper het aanbod. Doceri ondersteunt van leveranciersselectie tot beoordeling en calculatie. Het werkt bestaat onder meer uit gedetailleerde kostenvergelijkingen met 100% transparantie, advies en overleg over het concurrentievermogen van de ontvangen inschrijvingen, het analyseren van het gedrag van gebruikers en vaststellen van gebruikersprofielen, analyseren van operatorcontracten en ondersteuning van de dialoog die gevoerd wordt met de exploitant. Met Doceri volgt u de gehele aanbestedingsprocedure vanuit een operationeel en adviserend gezichtspunt.

Profiteer ook van het scherpe resultaat van een optimale RFP. Bel of mail voor een afspraak en laat u adviseren vanuit onafhankelijk oogpunt.